Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Czerwony Bór 76 +48 730 030 313
  • Text Hover
14 września 2019

2019

GROM Challenge - Siła i Honor

Zarejestruj się już dziś!

 IDEA GROM CHALLENGE
  GROM CHALLENGE – SIŁA i HONOR  – to jedyny w Polsce bieg terenowy organizowany przez byłych żołnierzy GROM na terenie byłego poligonu JW. 2305.   W tym roku – 14/09 – odbędzie się już VII edycja GROM Challenge – Siła i Honor, pierwsze zawody zorganizowane zostały w 2013 roku. GROM Challenge – Siła i Honor jest ekstremalnym biegiem terenowym dzięki któremu jego uczestnicy mogą sprawdzić granice swojej wytrzymałości wzorowanym na selekcji do naszej Jednostki. Nie ma mowy o taryfie ulgowej, GROM Challenge zweryfikuje siłę Twojego charakteru. Bieg odbywa się zawsze w 2 osobowych zespołach.  Miejsce? To nie tak dawno na poligonie w Czerwonym Borze  żołnierze GROM przygotowywali się do swoich misji, to tutaj byli poddawani podczas morderczej selekcji sprawdzany był ich poziom przygotowania do wykonania zadania. To wszystko odbywa się na trasie, która podczas każdej edycji jest inna. Przeszkody i zadania do wykonania to nie wszystko co Was spotka w tym roku. Podobnie jak podczas selekcji do GROM-u – nigdy nie wiecie co Was czeka, a jedyne łatwe chwile właśnie się skończyły – od teraz liczy się SIŁA i HONOR!

GROM CHALLENGE – Siła i Honor to bieg, oddający hołd tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie służbie dla Ojczyzny.

PARTNERZY

 
FUNDACJA NIEZAPOMNIANI

Fundacja Niezapomniani została zarejestrowana 9 czerwca 2015 roku. Założona przez dwóch byłych żołnierzy JW GROM chcących wprowadzić pozytywne trendy do polskiego społeczeństwa. Od 2016 roku Fundacja jest organizatorem GROM Challenge – Siła i Honor. stawiając sobie za zadanie jak najlepszą realizację tego wydarzenia oraz zwrócenie uwagi na problemy weteranów w społeczeństwie. W dniu biegu podczas ceremonii zakończenia zaprezentujemy nasze dotychczasowe osiągnięcia, podzielimy się dokonaniami oraz opowiemy o kierunku działań na kolejny rok. Osoby działające w naszej Fundacji to głownie byli żołnierze JW. GROM chcący budować mądre oraz świadome społeczeństwo. Odpowiadamy na problemy współczesnego świata i – rozpowszechniając wiedzę – propagujemy pozytywne wzorce obywatelskie. W ciągu naszych działań organizujemy projekty, wspieramy inicjatywy prospołeczne oraz prowadzimy działalność na rzecz wzmacniania poziomu bezpieczeństwa obywateli i obronności kraju, ale również, a może przede wszystkim pomagamy tym którzy poświecili swoje życie służbie Polsce. Fundacja pomaga byłem żołnierzom i funkcjonariuszom oraz ich rodzinom, ale również podtrzymuje pamięć o bohaterach narodowych oraz inicjuje działania proobronne. Ty też możesz wspierać Fundacje Niezapomniani!

Jak dojechać?

LOKALIZACJA

Biuro zawodów znajduje się w: Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze w wieży kontroli lotów.    Współrzędne GPS: 53° 04’ 50.19”, 22° 11’71.95”.

FAQ

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE ODNOŚNIE BIEGU I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS NIEGO?

Wszystkie informacje odnośnie biegu znajdują się w regulaminie. Regulamin można pobrać klikając w poniższy link: REGULAMIN

JAK WYGLĄDA TRASA?

Około 25 kilometrów, przeszkody terenowe i sztuczne, punkty kontrolne i zadania od instruktorów na trasie. Dokładna długość trasy jest ujawniana w dniu biegu. Przeszkody, konfiguracja, ich liczba są co roku zmieniane tak aby zaskakiwały osoby biorące udział kolejny raz w GROM Challenge.

GDZIE ODBYWA SIĘ BIEG?

Impreza odbywa się na terenie byłego poligonu wykorzystywanego przez jednostkę specjalną GROM. Czerwony Bór jest miejscem w którym znajduję się Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM GROUP posiadający strzelnicę, ścianę wspinaczkową, tor przeszkód, killing house, tor do jazdy terenowej oraz inne elementy wykorzystywane w szkoleniu jednostek specjalnych.

GŁÓWNE ZASADY BIEGU

GROM Challenge jest biegiem zespołowym. Startują zespoły 2-osobowe. Uczestnicy dobierają się w zespoły indywidualnie lub są dobierani przez organizatora w dniu biegu. Ocenie podlegają wyniki zespołu.

Służby a GC

Aby brać udział w GROM Challenge nie trzeba być żołnierzem ani funkcjonariuszem. Jest to bieg otwarty organizowany przez byłych żołnierzy JW. GROM. dla tych którzy chcą poznać swoje możliwości. Jeśli jednak jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem i potrzebujesz oficjalnego zaproszenia na bieg to prosimy o kontakt na info@gromchallenge.pl.

VI GROM CHALLENGE - English description

      This will be the 7 th edition of the GROM Challenge – Strength and Honor. The idea of the competition, which began in 2013, is to popularize military service, especially in the special forces, patriotism and the experience of selected elements of real selection on the route prepared by GROM operators. GROM Challenge – Strength and Honoris an extreme race that allows participants to test the limits of their endurance. There is no question of a reduced fare, the GROM Challenge will verify the strength of your character. The race takes place in 2-person teams. Place? Not so long ago, at the Red Forest training ground, GROM soldiers were preparing for their missions, and it was here that they were subjected tomurderous selection. There will be challenging obstacles on the route and non- standard tasks at checkpoints, which will be evaluated by GROM operators. All this takes place on the route that is different in each year. Just like selection for GROM, you never know what’s ahead of you. Grom Challenge – Strength and Honor is the run that pays tribute to all those who have devoted their lives to the service of their homeland! Niezapomniani Foundation was registered on 9 June 2015. Founded by two former soldiers of GROM Special Forces Unit. Since 2016, the Foundation has been the organizer of GROM Challenge with the aim of carrying out the event in the best possible way and to draw attention to the problems of veterans society. The volunteers working for our Foundation were mainly former soldiers of GROM. The Foundation helps former soldiers and officers and their families, but it also keeps the memory of national heroes alive and initiates pro-defenceactivities. You too can support the Unforgettable! About 25 kilometers, field and artificial obstacles, checkpoints and tasksfrom the instructors on the way. The exactlength of the route is revealed on the dayof the race. Obstacles, configurations and puzzles are changed every year to surprise returning runners who take part in the GROM Challenge. GROM Challenge takes place in the area of the former training ground used by the GROM Special Forces Unit. Red Forest is a place where the GROM GROUP Training Centre with ashooting range, a climbing wall, anobstacle course, a killing house, an off-road course and other elements used inthe training of special units is located. GROM Challenge is a team run. Two-person teams are starting. Participants select into teams individually or are selected by the organizer on the day of the race. The results of the team shall be evaluated. You don’t need to be a soldier or an officer to participate in the GROM Challenge. It is an open event organized by former soldiers of GROM Special Forces Unit. for those who want to know their capabilities. However, if you are a soldier or officer and need an official invitation to the race, please contact us at: info@gromchallenge.pl

Współpraca

Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany sponsorowaniem imprezy
w  formie sponsora tytularnego, głównego czy partnera imprezy (barter)
uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy fundacja@niezapomniani.pl
TEAM
GROM CHALLENGE

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z udziałem, w jakimkolwiek charakterze, w VII edycji GROM Challenge – Siła i Honor prosimy o kontakt z organizatorem – info@gromchallenge.pl. Na każde pytanie niezwłocznie odpowiemy.